19 دی

فرهنگنامه لاتی


تپل: یعنی خوب، یعنی همان چیزی که فقط فکرش را می کردی، یعنی دوست داشتنی!

فطیر: یعنی خیلی، یعنی خیلی زیاد، یعنی اونقدر که نشه فکرش را کرد.

گرخید: گرخیدن، یعنی ترسیدن، یعنی کپ کردن، یعنی کم آوردن، یعنی قافیه رو باختن!

آجر: یعنی سیب زمینی، یعنی 1000 کیلومتر اون طرف تر از بی احساسی ...

شوخی افغانی: یعنی هر مدل شوخی که حال طرف روا تا حد سکته پیش ببرد.

زاق: یعنی ضایع یعنی زاقارت یعنی یه کامیون کار اشتباه!

سگ برگر: احتمالا غذایی است که خورده شده و باعث شده دهان طرف بوی یک کامیون پیاز بدهد و همراه با بو های دیگر !!

ترکوندن: یعنی حال پخش کردن اساسی یعنی فراهم کردن یعنی رسوندن یعنی خوب و اساسی رفتار کردن یعنی بدون نقص بودن.

پیاز: یعنی خنگ یعنی مشنگ یعنی تو که عین بز نگاهم میکنی وقتی میگویم دوستت دارم!!

شیمبل: معمولا به جاسازی کردن یا مخفی کردن میگن.

بشقل: تغییر داده شده بقل (قل دادن) به معنی بده بیاد.

گون(Gavan): به آدمی میگن که هر چی بهش میگی نمیفهمه و در کل آی کیوش پایینه.

گولاخ: گولاخ به ترکی یعنی گوش و در کل به آدم درب و داغون و نخراشیده میگن

تهران51: آدم دولتی کارمند.

ملی شد: همه فهمیدن

(البته اصطلاح دیگری هم داره که ..سانسور ! )

میرزا مقوا: کنایه از آدم لاغر و لق لقو

اوپدیس کردن: صدای ضبط را تا آخر بلند کردن

چریدن: به معنی داشته باش

چوخلصیم: یعنی خیلی مخلصیم

بی سیمچی رو زدن: وقتی با موبایل یوهویی قطع میشه گفته میشه

نبشی دادن: سوتی دادن گاف دادن

دوومنگل: ماتیز

ژولیت: مامور کلانتری

خسته: یه صفت به معنی حرفه ای و کار کشته

سی جی: به معنی آدم خز موتور باز

بدن کار: یعنی بدن ساز یعنی ارنولد یعنی زیبایی کار

اوشکول: غربتی گیج معادل پیه

برو جلو بوق بزن: زیاد حرف نزن

چلغوز: عقب مانده گیج

چمنتیم: مخفف چاکرتیم نوکرتیم مخلصتیم

خیالی نیست: مهم نیست مساله ای نیست

جیک ثانیه: زود سریعدودره: کلک زدن حقه بازی کلاه گذاشتن سر کار گذاشتن کسی


سوتی دادن: ضایع کردن خراب کردن انجام دادن کاری بر خلاف قاعده معقول

سیابازی: حقه بازی شارلاتان بازی

شاسکول: مسخره خل

شاسی بلند: قدبلند

قات زدن: قاتی کردن جوش آوردن آشفته و عصبانی شدن


قزمیت:
آدم عقب افتاده

آلبالو: تقریبا معنای خاصی ندارد و برای ضایع کردن طرف مقابل به کار برده میشود
آنتی حال زدن: ضد حال زدن حال طرف را در شرایط خاص گرفتن

آواکس: خبرچین

آینه بغل اتوبوس: به گوش های پهن و ایستاده و بزرگ گفته میشود

آیکیو: باهوش زرنگ یا برای مسخره کردن هوش طرف به کار میرود

زاخار:مزاحم چیز ضعیف و بی کلاس

تریپ مرگ: بسیار بد حال و ایضا بسیار باحال

جیرجیرک: پر حرف
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 18:30  توسط سرایدار  |